Hem

Välkommen till Cinze!


Är du uppkopplad?
En liten påminnelse om § 16 (2007:1150)


"Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen.

Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt"Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande."


"Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller."


Kom ihåg att det utöver denna tidsperiod även förekommer lokala, regionala och av Länsstyrelsen fattade separata beslut.


Citerad text / Källa: https://www.naturvardsverket.se/…/Det-har…/Hundar-i-naturen/

https://www.facebook.com/cinzeab/posts/501822794079081
google-site-verification: googleac0e7ce23e443e42.html