Juridik
Juridik Vingåker

Har du fått avslag från en myndighet ( T ex. Socialtjänst eller Försäkringskassan) och behöver hjälp med att överklaga ett beslut?

Behöver du hjälp med att upprätta ett skuldebrev, avtal, överenskommelse eller kanske en fullmakt?

Vill du ha hjälp att skriva en ansökan om skilsmässa?

Vill du ha hjälp att upprätta äktenskapsförord?

Vill du ha hjälp att skriva en stämning gällande vårdnad och/eller umgänge? Kontakta oss via webbformulär under fliken "Kontakt", och beskriv ditt önskemål/ärende så kortfattat och korrekt du/ni kan, så återkommer vi med förslag och kommer att svara om just vi är bäst lämpade att hjälpa i det specifika fallet.

Kostnaden varierar beroende på hur omfattande ditt ärende är, och vi erbjuder 15 min gratis konsultation per telefon. Därefter bestämmer du/ni om du vill ha vår hjälp. Och om så är fallet upprättas ett avtal oss emellan efter överenskommelse.

Vår ambition är att ge rätt juridisk hjälp till så låg kostnad som möjligt! (Det är skillnad att upprätta ett avtal såsom en fullmakt, och att bemöta en stämning/skriva en stämning med mycket bilagor som innebär mer tid och omkostnader för att ta till vara ert intresse på mest rättvisa sätt.

Exempel: Regeringen har för år 2020 beslutat att timkostnadsnormen för

den som är godkänd för F-skatt är 1 404 kr, exklusive mervärdesskatt. Totalpriset och tidsåtgången för uppdraget är som sagt svårt att uppskatta i förväg beroende på många olika faktorer. Denna taxa används av flera juridiska byråer, men även av Lawline och andra företag och byråer som inte är advokater. Advokater har oftast rätt till tidsspillan och andra omkostnader. För källa och underlag hänvisas till länken nedan.

https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/for-professionella-aktorer/rattshjalp_och_taxor_2020.pdf


https://www.facebook.com/cinzeab/posts/501822794079081
google-site-verification: googleac0e7ce23e443e42.html
google-site-verification: googleac0e7ce23e443e42.html